Se ženou do společnosti? Těchto 10 pravidel musíte znát!

Definovat správného kavalíra, aniž bychom se zaměřili na vystupování ve společnosti, by nebylo úplně výstižné. V zásadě se ale jedná o člověka dobrého vzezření a vybraného vystupování - a to zejména k ženám.  Vždyť ony jsou tou nejdůležitější součástí našeho života. A tak bychom jim měli prokazovat naši úctu především prostřednictvím slušného chování a jednání.

Žena znalá etikety by se za svůj doprovod nikdy neměla stydět. Ba naopak, měla by být hrdá, že má po svém boku právě vás. A tak nehledě na věk, znalost správného chování neboli etikety by mělo být naprostou samozřejmostí, kterou by měl každý kavalír ovládat. Proto jsme pro vás přichystali 10 základních pravidel týkajících se chování k opačnému pohlaví ve společnosti. A vybrali jsme právě ty, se kterými se setkáte v životě nejčastěji.

Otevírejte dveře

Jako správný kavalír ženě otevírejte dveře a nechte ji vstoupit do dveří jako první. Nicméně, pánové, určitě se nehrňte za každou cenu přes davy lidí, jen abyste otevřeli dveře, základ je vše provádět s naprostou elegancí a být přirozený. Pravidlo, které si pamatuje snad každý. Však jako každé pravidlo má i toto své výjimky a měli byste je znát, abyste si neudělali ostudu. Do dveří vcházíte první, pouze pokud se jedná o dveře vchodové, abyste se ubezpečili o situaci uvnitř k zamezení možné hrozby.

Pomozte z kabátu

Oblékání a svlékání kabátu je občas problematické, zejména pokud máme na sobě více vrstev. Určitě to znáte, pokud přes sako nosíte kabát. Ženy se ve většině případů vrství ještě více, než my, proto jim prokážeme velikou službu, když jim ze svrchníku pomůžeme. Co si budeme také povídat, tento úkon vypadá velmi elegantně sám o sobě a určitě jím svému okolí dáte jasně najevo, kdo je tady pán.

Choďte i seďte nalevo

Je obecně známo, že máme chodit vedle ženy nalevo. I zde však platí pár výjimek, např. pokud je cesta na pravé straně značně horší. Sedět (např. v divadle, v kině) bychom měli také nalevo, výjimku zde tvoří situace, kdy by měla sedět žena do uličky. V tom případě jí necháváme významnější místo nalevo. Místa si také vyměníme, pokud se osoba sedící z druhé strany ženě nelíbí. Specialitkou pak je, když si jdou sednout dva páry ve stejné řadě. Pánové by měli hlídat ze stran, zatímco dámy si uprostřed mohou v bezpečí užít představení.

Do schodů choďte za ženou, ze schodů před

Do schodů se za ženou chodí z důvodů možného upadnutí, proto, nedej bože, když se to stane, jste na řadě vy, abyste ji zachytil do své náruče. Dolů ze stejného důvodu chodí první muž.

Je dobré si dát pozor na vzdálenost rozestupu od ženy dle jejího outfitu. Pokud žena zvolí kratší sukni, je vhodné se na běžných schodech moc nevzdalovat. Správný je rozestup by měl dosahovat jednoho či dvou schodů.

Představování, podávání ruky a tykání

Pánové se zpravidla představují hostiteli jako první, aby následně mohli hrdě představit svůj doprovod. Žena je tak taktním způsobem vyzvána k podání ruky hostiteli, aniž by se s rozpaky krčila za zády svého protějšku v nevědomosti, jestli se na ni s představením vůbec dostane.

Těší mě, pane Nováku, dovolte, abych vám představil svou ženu Marii. Ruku ve společnosti vždy podává první žena, pokud nebereme v potaz především pracovní prostředí. Možnost volby zdali si budete se ženou tykat nebo zůstanete pouze u vykání, je výhradně na ženě, nikoliv na vás. Ve společnosti mladých lidí je ale jasné, že rovnou přejdete k tykání, nežijeme ve Viktoriánské Anglii.

Konverzace musí být korektní

Základem povedeného večera je zajímavá konverzace. Způsob i témata závisí na osazenstvu, na tom, jak dobře se všichni znají a kolik mají společného. Lidi se s námi přišli povznést do lepší nálady a nechceme je zatěžovat svými problémy. A tak si rozhodně nikomu nestěžujeme, vyhýbáme se hanlivým i sprostým pojmům a pomluvám. Nechme si i pro sebe svůj názor na politiku, oblíbený sportovní oddíl nebo nějakou menšinu ve společnosti. Je to nekorektní a nikdy nevíme, kdo se s kým zná osobně.

Dar se předává nejdříve ženě

Na společenských akcích se často rozdávají prezenty v podobě lahve vína pro muže a květiny pro ženu. Zpravidla první bývá obdarována žena, následně muž. U předání daru může dojít k podání ruky, ale také nemusí. Jako náznak úcty a vděku si nezapomeňte dárek prohlédnout a poděkovat. 

Pomozte s usazením ke stolu

Další záležitost se týká usedání ke stolu. Pánové, nabídněte své společnici židli a jemně ji přisuňte ke stolu, zatímco si partnerka bude sedat. Pozor, abyste židlí ženě nepodrazili nohy! Až pak jste s usazováním na řadě vy. Prokazujete tak tím protějšku úctu. Jestliže jste se ženou ve společnosti, ať už v restauraci, hospodě, divadle nebo na plesu, nikdy by neměla zůstat osamocená, poněvadž jste její doprovod. Výjimky se týkají návštěvy toalety nebo závažné problémy mimo místo konání. K události by také měl patřit doprovod domů, především kvůli bezpečnosti, a to zvláště v noci.

Odcházejte vždy společně

Rozloučení s hostitelem je samozřejmostí, avšak bez výjimky se jej účastní oba partneři společně. Z důvodu poděkování a pochválení zdařilé akce, či aby si před odchodem vyměnili několik zdvořilostních frází. Následně se hostitel podáním ruky loučí se ženou, posléze s mužem. Až poté odcházíme.

Deštník držte vždy, kabelku nikdy

Jestliže jste muž a jdete se ženou po boku při nepříznivém počasí, měl byste to být právě vy, kdo drží deštník. Zejména byste tak měl konat do té doby, dokud se žena neschová kamkoliv do sucha nebo nepřestane pršet, i za předpokladu, že byste sami zmokli. A když jsme u toho držení, tak pamatujte prosím, že kabelka jakéhokoli tvaru a objemu patří ženě. A tedy se na kabelku nesahá, muž ji nikam neodnáší ani nepřenáší. Nejen, že by působil směšně, ale ženě by se to nelíbilo.

Znalost etikety a kavalírství vám zvýší šance nejen u žen, ale bývá velice cenným spojencem i u protějšku během vašeho obchodního jednání. Více, jak vzbudit nezapomenutelný první dojem na obchodní schůzce se dozvíte v následujícím článku. 


Komentáře k článku

Oblek

Váš první opravdový oblek.

Vybrat konzultanta

prvek konfigurace

4 tvary klop

prvek konfigurace

Knoflík s vygravírovaným
vlastním jménem

prvek konfigurace

Ustřihlý rožek rukávu

prvek konfigurace

150 druhů podšívek
přes 1000 druhů látek

prvek konfigurace

Kontrastní knoflíkové dírky

prvek konfigurace

Monogram